Lesní mysl dává smysl

Člověk a les

Jak se život člověka změnil za posledních pár desítek let.

Les byl naším domovem od nepaměti, v přírodě lidé trávili téměř veškerý čas. Posledních pár století je ale všechno jinak. S rozvojem urbanizace a s rozvojem počítačových technologií se přírodě začínáme čím dál tím více vzdalovat. Jen se rozhlédněme kolem sebe. Kolik hodin denně trávíme venku? Kolik toho nachodíme?

Během posledních pár desítek let dochází k takovému zrychlení a technologickému pokroku, že lidské tělo, které je ještě stále přizpůsobené přírodě, to nestačí pobírat. Život v moderní době nám do života vnáší téměř nekončící stres. Americký klinický psycholog Craig Brod jej označuje termínem "technostres". Důsledkem takového nekončícího stresu je pak velká náchylnost k různým onemocněním, a to i těm duševním. 

Chcete-li snížit náchylnost k onemocněním, posílit imunitní systém, začít odbourávat stres, zkvalitnit svůj spánek, nebo jen snížit tlak, zkrátka, chcete-li udělat něco pro své zdraví a psychickou pohodu, vyjděte spolu s námi ven. Cestou do přírody, do lesa, do našeho dřívějšího "domů".

Návrat k přírodě a rovnováze

Nabízíme Vám pomocnou ruku v podobě Lesní mysli (finsky Metsämieli, anglicky Forest Mind) Lesní lázně (japonsky Shinrin-yoku, anglicky Forest bathing), dvou konceptech opírajících se o závěry vědeckých studií zkoumajících prospěšnost pobytu v přírodě na lidskou psychiku a zdraví.

Koncept Lesní mysli využívá krátká i delší cvičení nefyzického charakteru z okruhů psychologie, vědomého bytí a prožívání přítomnosti (tzv. mindfulness), a koučinku. Cvičení probíhají na poklidných místech během nenáročné procházky v přírodě. Oproti tomu Lesní lázeň se zaměřuje pouze na smysli a jejich zbystření a trénink. Setkáte se tu s poměrně různorodými cílenými cviky zaměřenými na zklidnění, zpomalení, a uvědomění si sám sebe. Rovněž si zde můžete vyzkoušet smyslová cvičení, cvičení zaměřená na sebereflexi nebo seberozvoj.

Všechna cvičení jsou nepovinná, cílenými cviky však můžeme účinky lesa zintenzivnit. 

Prožitkový kurz Lesní mysli (LM)

Cvičení zaměřené na vědomé dýchání, uvědomění si přítomného okamžiku, hodnot, emocí... Využívá metod koučinku. Vhodné spíše pro dospívající a dospělé.

Ochutnávkové lekce

Lesní lázně (LL)

Cvičení zaměřené na péči o sebe a na vnímání přírody celým svým tělem a smysli. Je spíše prožitková a relaxační.  Vhodná i pro děti.

Nordic Walking s Lesní myslí (NWLM)

Lekce Nordic Walking se cvičením Lesní mysli nebo Lesní lázně. Je fyzicky nenáročná, v poklidném tempu. Vhodná pro období rekonvalescence.

Prokazatelné účinky pobytu v přírodě na lidské zdraví

Po 10 minutách strávených v přírodě klesá krevní tlak. Po 20 minutách dochází ke zlepšení nálady, po 60 minutách dochází ke zlepšení koncentrace a po dvou hodinách se obnovuje obranný mechanismus těla. 

Podle studií jeden den strávený v lese zvyšuje tvorbu přirozených NK-buněk, které bojují proti infekcím a nádorům až o 40% a účinek vydrží po dva týdny. 

Čím delší čas v přírodě trávíme, tím větší je obranyschopnost našeho těla a mysli. 

Pro koho je Lesní mysl a Lesní lázeň

Lesní mysl i Lesní lázeň je vhodná skutečně pro každého. Nezáleží, je-li člověk mladý nebo starý, rychlý nebo pomalý, zdravý nebo nemocný. Nezáleží ani na tom, zda je aktivní a činorodý, nebo spíše pohodlný a lenošný.

Někdo se chce jen provětrat, přijít na jiné myšlenky. Jiný touží si své myšlenky utříbit, touží po zklidnění a odpočinku. Někdo potřebuje načerpat sílu, aby mohl čelit obtížím a náročným situacím, nebo si přeje rozvíjet své dovednosti pro zvýšení sebevědomí či udržení životní rovnováhy.

Ač mohou být motivy příchozích různé, stačí se jen otevřít, vystavit se lesu, vnímat jej jako místo klidu a síly, a nechat se vést...

Kdo stojí za Lesní myslí

Sirpa Arvonen

Hlavní myšlenkový leader Lesní mysli a zakladatelka finské instruktorské sítě Metsämieli. Autorka mnoha publikací týkajících se pozitivního vlivu přírody na naše zdraví, včetně knihy o Lesní mysli - Metsämieli. Ředitelka a odpovědná osoba za služby eHealth a koncept Digital Health Village v Helsinské univerzitní nemocnici (HUS).  

Martina Holcová

Zakladatelka Lesní mysli v České Republice, autorka webu o Lesní mysli. Zakladatelka facebookové skupiny Lesní mysl dává smysl, autorka dlouho očekávané knihy Lesní mysl, a zároveň autorka stezky (S)mysl mezi stromy, kterou najdete v Arboretu Křtiny na Blanensku.

Erja Järvelä

Zakladatelka a CEO Mixing Nuts, Health Coaching and Healing. Působí jako instruktorka a průvodce Lesní myslí, trenérka a mezinárodní vedoucí Lesní mysli, tedy vztyčný komunikační bod mezi Finskem a ostatními zeměmi. V současné době pracuje na anglickém překladu knihy o Lesní mysli od Sirpy Arvonen.